Kurz Reiki v možnostech nové doby

Reiki nově

O kurzu:

Reiki nově – v potenciálu nové doby je celistvé učení o fungování vesmírné energie, vesmírných zákonů a o tom, jak je využít k uzdravení svého života.

Neučím pouhé předávání životní energie rukama a na dálku, ale předám Vám i učení o tom, jak svým myšlením a životním přístupem ovlivňujete svůj život, jak fungují vesmírné zákony, naučím Vás je využívat a žít život podle svého záměru.

Dám Vám metody, které Vám umožní naučit se vnímat energie svého těla.
Právě vnímáním energií uvnitř svého těla navážete kontakt (propojení, sounáležitost) s univerzální (vesmírnou) energií. Toto je stav, o který usilují všichni hledající a který vede k vysvobození z utrpení. 

Netvrdím, že tohoto stavu dosáhnete po absolvování kurzu. Dostanete však nástroje, které Vás k němu dovedou a které už nyní (budete-li je používat) zkvalitní Váš život tak, že to sami, nejpozději za pár měsíců poznáte.

Během kurzu Vás energeticky otevřu tak, abyste byli schopni vnímat životní energii ve svých rukách. Odstraním hlavní energetické blokády terapeutickou metodou výměnou energií po mém emočním nacítění metodou JIH, což pro Vás bude znamenat značný posun při práci s energií i  v osobním životě.

Co se naučíte:

Předáváním vesmírné energie rukama se velmi jemně a šetrně zbavují Vaše buňky negativních emočních vzpomínek. Po přiložení rukou na klienta tělo začne přijímat životní vesmírnou energii  a uvolňovat negativní energie, které mu škodí. To má za důsledek nastolení přirozené rovnováhy ve Vašem těle a důsledkem toho zlepšení zdravotního stavu těla fyzického, zklidnění mysli a zkvalitnění pocitů (emocí). To se děje samovolně, automaticky po přiložení rukou. Člověk vědomě nic neovlivňuje. Proto je předávání Reiki jednoduché, nelze jím ublížit, nelze předávkovat a lze jej praktikovat i na malá miminka, vážně nemocné lidi a na umírající.

Aby však pomoc aktivnímu člověku byla trvalá a měla vzrůstající možnosti, je třeba, aby člověk změnil své zvyklosti a myšlení, aby nesklouzl ke starým ke starým postojům a zvykům, ba naopak, aby se naučil rozumět životním zákonitostem a vědomě je využívat. I Mikao Usiu chtěl po svých klientech, aby změnili své zvyklosti. Avšak „pět zásad Reiki“, které se doposud učí, které údajně pocházejí od Mikaa Usui, k tomu nestačí. Sám Mikao Usui učil Reiki v několika stupních, které po sobě následovaly v dostatečném časovém rozestupu, aby předané učení mohlo být prožito a zažito.
Učení, které předám, je inspirováno paní Jarkou Matuškovou, spoluautorkou terapeutické metody JIH a umožní  Vám být vědomými tvůrci svého života.

Proč pocítit energie svého těla? Protože tehdy se člověk stává vědomě propojen s životní vesmírnou energií a má plně k dispozici nekonečný vesmírný potenciál k vědomému uskutečňování svých záměrů.

Co získáte

Předávat energii přikládáním rukou a též na dálku.

Všechny tři stupně Reiki dle Mikaa Usui.

Metody ke vnímání energií svého těla.

Metody, jak vědomě tvořit svůj život.

 

Budete umět pomoci svému okolí.
Velmi dobře na Reiki reagují zvířata, rostliny, voda. Pokud se Reiki praktikuje v rodině, pak harmonizuje mezilidské vztahy. Praktikování Reiki posiluje intuici. Reiki také dodává životní energii a harmonizuje imunitu.

 

Více si o Reiki v možnostech nové doby můžete přečíst ZDE

 

Vědecké studie související s tímto tématem si přečtěte na úvodní straně "Vítejte", klikněte ZDE

Osobní zkušenosti mých klientů si přečtěte ZDE

Organizace kurzu a cena

Organizace kurzu:

Kurz je rozvržen na dva víkendy, mezi nimiž je dvoutýdenní časový rozestup. Toto rozvržení je nutné pro zažití získaného umění. Tím snadněji přijmete a vstřebáte další předávané metody a lépe je využijete.

V poledne bude přestávka na oběd. V blízkosti se nacházejí dobré restaurace k dispozice je však i kuchyňka.
Vezměte si sebou přezuvky. Podložky jsou na místě k zapůjčení.

Na místě je možnost přespání  na podložce či matraci ve vlastním spacáku za 200 Kč.

Místo a datum konání:

Datum:   28. - 29. dubna, pokračování 12. - 13. května 2018

Čas: sobota 10,00 - 18,00 hod.
         neděle 9,00 - 16,00 hod.

Místo:     A Centrum, Vítkova 10, Praha 8 - 186 00

Dopravní spojení: tramvají č. 3, 8 nebo 24 na zastávku Karlínské náměstí nebo pěšky přímo od metra Florenc.

Mapa

Parkování: v okolí A centra se nacházejí zóny placeného stání. Je také možné využít parkoviště u viaduktu v ulici Prvního pluku za 30 Kč na hodinu.
více o parkování na Praze 8.

Cena za oba víkendy činí 4.500 Kč.
Po přihlášení je místo rezervováno po tři dny, během kterých je třeba uhradit nevratnou zálohu 1.000 Kč na číslo účtu:  670100-2202516389/6210, do poznámky prosím napište jméno, za koho platíte.
Zbytek kurzovného 3.500 Kč je splatný nejpozději před zahájením prvního dne kurzu.
Na vyžádání vystavím doklad na lektorskou činnost v oblasti rozvoje osobnosti.

Přihláška na kurz