PoCHOP   svůj   ŽIVOT

Roční sebe a život poznávací kurz ke zkvalitnění života

Co je hojnost?
Je to stav, ve kterém cítíte naplněné svoje potřeby, touhy a máte možnost seberealizace.
Hojnost ve zdraví, ve vztazích, v hmotném zajištění, v sociálních vazbách... Hojnost je pocit naplnění života. (Ten jde ruku v ruce s radostí ze života). Toto je velmi individuální. Řídí se vnitřním založením člověka.
Na tomto kurzu se budeme zabývat vnitřním založením každého z vás jednotlivě. Žádné obecné poučky, obecná pravidla. Půjdeme do hloubky Vaší osobnosti. Jedině pravdivé poznání sebe sama umožní člověku naplnit své potřeby (tedy, musí je nejprve znát bez předsudků, dogmat, myšlenkových vzorců druhých lidí nebo společnosti apod., aby v nich mohl dosáhnout hojnost.)
K čemu by však bylo poznání sebe sama, kdybychom nevěděli, jak s ním naložit? Naučíte se využívat možnosti nového věku, možnosti, které zde do nedávna nebyly. Naučíte se být vědomými tvůrci svého života.

Svůj osud nemusíte nést na zádech jako svůj kříž a ohýbat pod ním záda. Možnosti nové doby Vám dávají možnost vzít svůj osud do svých dlaní...

 

Pro koho je kurz vhodný?

Pro toho, kdo řeší:

 • zdraví

 • vztah s partnerem

 • výchovu dětí

 • vztah s rodiči nebo péči o ně

 • hmotné zajištění

 • psychiku

 • vztah ke světu, k přírodě,

  svoje místo ve světě, své poslání, pochopení smyslu života
 • seberealizaci, sebepoznání

 • duševní a duchovní růst

  hledání pravdy, pochopení
 • vnitřní nepohodu, kdo se cítí "chycen v pasti", nebo zklamán, je smutný či má z něčeho strach

  bez ohledu na věk, nemusí mít žádné velké problémy, přesto cítí, že život by chtěl prožívat trochu jinak, že je v jeho životě málo radosti, pochopení nebo lásky. Může vidět např. příčiny svého rozladění v okolnostech mimo sebe a vnímá bezmoc v tom, jak změnit věci k lepšímu.

Náplň kurzu:

Naučíte se, postupně přebírat vládu nad svým životem (ano, jde to). Podpořím vás ve schopnostech využívat vaše vrozené dary. Pomohu vám uvědomit si své stíny, neztratit se v nich, ale naopak je využít ke změnám, které váš život zkvalitní, rozvinou, posunou a obohatí.

Vrozené dary Vaší osobnosti, ale také slabé stránky, to, co dohromady tvoří Vaši jedinečnou osobnost, budeme odhalovat krůček po krůčku.
Používat budeme  knihu „Genové klíče odemykají vyšší záměr ukrytý v naší DNA“ Richard Rudd.
Pomáhat vám budu terapeutickou metodou výměnou energií po emočním nacítění se na prvotní příčinu terapií JIH. Ta mi umožní působit na Vaši rychlejší přeměnu energií (metoda respektuje individualitu a působí pro nejvyšší dobro klientovo, nepůsobím já rozumem, egem, jsem prostředníkem životní energie). Výměna energií Vás vede k vlastním novým pochopením, k  tzv. „a ha momentům.“ Tím se zkrátí Váš pobyt ve stínech, resp. umožní ve větší míře využívat vaše vrozené dary a nově získaná pochopení.

O energiích pojednává kvantová fyzika, vlivu energií na psychiku se věnuje kvantová psychologie a vlivu mj. na zdraví nová kvantová biologie. Tyto obory zdůrazňují potřebu rychlé výměny energie člověka. Srozumitelně se o tom píše v knize: "Biologie víry" od Bruce H. Lipton, Ph.D.

Budeme se věnovat energiím vesmírných zákonitostí. Jejich pochopení a využívání Vám  umožní nezabřednout zpět do energie stínů, ale naopak podpoří vaši hojnost.

Budeme se věnovat energiím Vašeho těla, neboť ono není pouhým nástrojem k přežití, ale jeden z hlavních aktérů vaší osobnosti. . Povedu vás k vnímání, cítění energií svého těla.  Tyto nově získané schopnosti vám pomohou žít život skutečně jinak. Tělo fyzické je nástroj duše. Duše zná vaše vlohy, dary a životní poslání. Povedu Vás k tomu, abyste se naučili "naciťovat", tzn. abyste získali schopnost na svém těle vědomě pocítit energie. Vaše tělo reaguje na energie, ale pokud s nimi neumíte vědomě pracovat, je to stále o Vás bez Vás.

Budete schopni  předávat životní energii rukama sobě, druhým lidem, zvířatům…přírodě (Reiki). Je to krásný způsob, jak na svém těle poznat a pocítit blahodárné účinky vesmírné životní energie.  Jednoduchým a bezpečným způsobem dochází k vyladění organismu, dodání síly a posílení intuice.
I v nové době má terapie předávání životní energie přikládáním rukou své místo. Je jemná, laskavá a nelze ji předávkovat ani jinak ublížit.  Z tohoto důvodu je vlhodná pro miminko, stejně jako pro umírajícího člověka.

Učastníci kurzu mají 15% slevu na video "Komplex cviků na páteř a klouby."

Seznámím vás s přírodní tibetskou medicínou EPAM.

Smyslem kurzu je pochopení

                              kdo jsem já?

                              Proč tu jsem?

                              Co a jak mohu dělat, abych se měl(a) lépe (já i druzí)?

 

Průběh kurzu:

Roční kurz   PoCHOP svůj ŽIVOT   se skládá ze šesti víkendových seminářů:

SO 10,00 – 18,00
NE 9,00 – 13,00

Cena víkendového semináře 2.000 Kč.

Místo konání: Ústí nad Labem, Zeyerova 38.
Ubytování a stravu nezajišťuji. Doporučuji stravu sebou, je možnost využít i blízkou restauraci "U Lípy."
Vezměte si s sebou přezuvky, blok a psací potřeby. Časem si asi rádi pořídíte (doporučuji) knihu „Genové klíče odemykají vyšší záměr ukrytý v naší DNA“ Richard Rudd.

Termíny pro rok 2018:    ZMĚNA - začínáme až 14. - 15. dubna, 16. - 17. června, 29. - 30. září, 17. - 18. listopadu a poslední seminár  12. - 13. ledna 2019, termín posledního semináře bude upřesněn ( s ohledem na jarní prázdniny).

Způsob úhrady: Při přihlášení zaplatíte zálohu 1.000,-- Kč a při zahájení prvního semináře zaplatíte doplatek 1.000,- Kč. Další semináře se platí na místě před zahájením, můžete však využít i platbu předem na účet.
Na požádání vystavím doklad na lektorskou činnost v oblasti rozvoje osobnosti.

 

Způsob přihlášení:

Vyplňte přihlášku a zašlete zálohu 1.000,- Kč na č. účtu: 670100-2202516389/6210, do poznámky uveďte své jméno, pokud platíte z účtu s jiným jménem. Teprve po zaslání zálohy je přihláška platná.

Těším se na Vás.