Reiki   v možnostech a síle  nové  doby

Proč nově?  V možnostech nové doby?

Kladla jsem si otázku:

 proč lidem Reiki nejprve pomáhá, často tu pomoc můžeme nazvat

 

zázrakem, ale později už tomu tak není?

 

Lidé hledají jiná řešení. Reiki  upozadují nebo ho dokonce úpně opouštějí. Proč tomu tak je? Proč Reiki nestačí? Vždyť je to dávání vesmírné energie! Té nekonečné energie, síly, radosti,  moudrosti, energie, která je Bůh, něha, láska…

Vím, že nic dokonalejšího není. Lidský rozum této energii nikdy nemůže stačit. Přesto lidé od Reiki odcházejí k metodám, které jsou ve větší či menší míře poznamenány lidským rozumem, lidskou omylností.
PROČ! Proč přichází strop, přes který se lidé nedostanou?

Proč nedochází k dosažení stavu trvale udržitelného zdraví

 

fyzického, psychického, k duševní rovnováze,

 

k vnitřnímu klidu a  konečně i k radosti ze života samotného?

 

Proč se lidé stále dokola potýkají s dalšími a dalšími zdravotními problémy, finančními, vztahovými? Proč neumím uzdravit svůj život, když vnitřně vím, že je to možné?

Chtěla jsem znát odpověď – a našla jsem ji.
Vzniklo i "Reiki v potenciálu nové doby“.

V čem je jiné?

Nestačí jen životní energii Reiki předávat a dostávat – pasivně konzumovat.
Je třeba aktivně tvořit.
Je třeba poznat sám sebe, pocítit sebe jako součást vesmírné energie, poznat, jak já sám mohu ovlivňovat svůj život a naučit se tyto nástroje využívat v každodenním životě.
Je třeba naučit se vnímat své tělo, své pocity a skrze vlastní pocity umět vycítit to, co je právě pro vás dobré a co ne, skrze vlastní pocitové prožitky poznávat pravdu.
K tomu všemu je předávání Reiki rukama nebo na dálku jedinečným pomocníkem, nikoliv však konečným nástrojem. Je potřeba vědomě zacházet se svým vlastním životem.

 

Nová doba nás učí, abychom si byli vědomi svých schopností

 

a možností a uměli je využívat.

 

Síla, pomoc, vedení i inspirace je v nás samotných.

 

Reiki nově – v možnostech nové doby - je celistvé učení

 

o fungování vesmírné životní energie v novém věku,

 

a o tom, jak ji využít k uzdravení svého života.

 

Reiki v potenciálu nové doby

Jste-li připraveni převzít zodpovědnost za svůj život, pak je tento kurz pro Vás.
Budete připraveni pomáhát i druhým.

 

Neučím pouhé předávání životní energie rukama a na dálku, ale předávám učení o tom, jak svým myšlením a životním přístupem ovlivňujete svůj život, jak fungují vesmírné zákony, naučím vás je využívat a žít život podle svého záměru.

Dám vám metody, které vám umožní naučit se vnímat energie svého těla.
Právě vnímáním energií uvnitř svého těla navážete kontakt (propojení, sounáležitost) s univerzální (vesmírnou) energií.
Toto je stav o který usilují všichni hledající a který vede k vysvobození z utrpení.

Netvrdím, že tohoto stavu dosáhnete po absolvování kurzu. Dostanete však účinné nástroje, se kterými budete nakládat sami, podle svých potřeb. Skupinu podporuji  terapeutickou metodu emočním naciťováním JIH.

Hora Kurama a Mikao Usui

Trocha historie

Posvátná hora Kurama v Japonsku je místo, kde svého osvícení přibližně před 100 lety dosáhl Mikao Usui.
Své poznání předával dále a nazval jej Reiki.
V   květnu 2016 jsem toto místo navštívila.

Verše opěvující posvátnou horu Kurama mluví o všeprostupující vesmírné energii.
Reiki v minulosti nebylo jen o předávání vzdálené vesmírné energie rukama, kde člověk je chápán odděleně od této energie, jako pouhý kanál této energie, jak se tomu učí dnes.

Mikao Usui je člověk, který objevil způsob používání vesmírné energie - energie Boha i uzdravování. Dochovalé informace o jeho způsobu uzdravování také hovoří o tom, že své klienty vždy poučil, jakým způsobem mají ke svému životu přistupovat.

Své žáky Mikao Usui učil Reiki dlouhodobě v mnoha na sebe navazujících seminářích. Předával poznání o životě tak, aby  absolventi dosáhli úrovně potřebné k tomu, aby byli  schopni uzdravit svůj život celistvě.
Mistry Reiki (učitele Reiki) přivedl k osvícení.

Vědecké studie související s tématem

Vědecké studie související s tímto tématem si přečtěte na úvodní straně "Vítejte", klikněte ZDE

Kurz Reiki v možnostech nové doby

Informace o organicaci, termínu kurzu a možnost přihlášení ZDE

 

Náplň kurzu

Předáváním vesmírné energie rukama se velmi jemně a šetrně zbavují Vaše buňky negativních emočních vzpomínek. Po přiložení rukou na klienta tělo začne přijímat životní vesmírnou energii  a uvolňovat negativní energie, které mu škodí. To má za důsledek nastolení přirozené rovnováhy ve Vašem těle a důsledkem toho zlepšení zdravotního stavu těla fyzického, zklidnění mysli a zkvalitnění pocitů (emocí). To se děje samovolně, automaticky po přiložení rukou. Člověk vědomě nic neovlivňuje. Proto je předávání Reiki jednoduché, nelze jím ublížit, nelze předávkovat a lze jej praktikovat i na malá miminka, vážně nemocné lidi a na umírající.

Aby však pomoc aktivnímu člověku byla trvalá a měla vzrůstající možnosti, je třeba, aby člověk změnil své zvyklosti a myšlení, aby nesklouzl ke starým ke starým postojům a zvykům, ba naopak, aby se naučil rozumět životním zákonitostem a vědomě je využívat. I Mikao Usiu chtěl po svých klientech, aby změnili své zvyklosti. Avšak „pět zásad Reiki“, které se doposud učí, které údajně pocházejí od Mikaa Usui, k tomu nestačí. Sám Mikao Usui učil Reiki v několika stupních, které po sobě následovaly v dostatečném časovém rozestupu, aby předané učení mohlo být prožito a zažito.
Učení o vědomém tvoření vlastní reality je inspirováno paní Jarkou Matuškovou, spoluautorkou terapeutické metody JIH, dále vychází z mých poznatků, prožitků a pochopení.
Umožní  Vám být vědomými tvůrci svého života.

Proč pocítit energie svého těla? Protože tehdy se člověk stává vědomě propojen s životní vesmírnou energií a má plně k dispozici nekonečný vesmírný potenciál k vědomému uskutečňování svých záměrů.

Co získáte

 • Předávat energii přikládáním rukou a též na dálku.

  Životní energii z nevyčerpatelného potenciálu vesmíru, energii, která vše uvádí v soulad, klid, ale je také obrovskou životní silou, pokud se člověk (nebo zvíře) ocitne na dně sil psychických či fyzických
 • Všechny tři stupně Reiki dle Mikaa Usui

  O stupních Reiki je více psáno v historii Reiki
 • Metody ke vnímání energií svého těla

  Účinné metody ze súfijské jógy obohacené terapeutickou metodou JIH (Nyní moje metoda "Vědomým cvičením ke zdraví těla a duše). Moudří súfiové - dervišové pravili : "Člověk se podruhé narodí, pokud naváže kontakt se svým tělem". Při Reiki v potenciálu nové doby Vás vedu k tomuto stavu.
 • Vědomí, jak tvořit svůj život

  Vysvětlím fungování vesmírných zákonitostí a naučím Vás je využívat. To Vám umožní stát se tím, kým člověk vždy měl býti - vědomým tvůrcem. Člověk, jako jediný tvor má tvůrčí mysl. Smysl jeho působení na planetě Zemi byl právě tento - být vědomým tvůrcem. Strach pak ovládl lidi a způsobil ztrátu těchto schopností. Reiki v potenciálu nové doby je životní styl směřující k návratu k původním schopnostem, které člověk měl ve Zlaté éře lidstva.
 • Budete umět pomoci sobě i svému okolí

  V těžkých okamžicích oceníte, že se nemusíte cítit bezradní jako bárka v rozbouřeném moři, ale budete mít nástroj, kterým budete moci zprostředkovat pomoc. Pomoc, která vždy působí pro nejvyšší dobro všech zůčastněných (je třeba však dodržovat určitné zásady, které se nyní z neznalosti ne vždy správně vykládají, proto dochází k omylům vedoucím někdy až k újmě). Velmi dobře na Reiki reagují zvířata, rostliny, voda. Pokud se Reiki praktikuje v rodině, pak harmonizuje mezilidské vztahy. Praktikování Reiki posiluje intuici. Reiki také dodává životní energii a harmonizuje imunitu, atd..... Budete se spolupodílet na zkvalitnění života na Zemi.

Osobní zkušenosti účastníků kurzu

Milá Ivuško, ráda bych Ti touto cestou ještě jednou poděkovala za Vše. Ty asi víš, o čem mluvím, ale Ti, co si možná budou pár mých řádků číst, nikoliv. Vše začalo vloni v září, kdy jsem začala navštěvovat tvůj kurz "Sufijské jogy". Tehdy do tělocvičny vešla nešťastná, vyčerpaná, nervově vycucaná žena , bez energie a navíc s bolestmi zad, které trvaly dlouhých 6 let a od kterých mi lékaři neuměli pomoci. Zkoušela jsem různé cesty, ale až ta cesta k Tobě byla ta správná! Kombinace jógy, která mě vždy "nakopla" , dodala chuť a posílila víru , terapií u Tebe, ze které jsem pokaždé odcházela uvolněná, nabitá a plná optimismu a přesvědčení, že se vše hýbe tak, jak má a do třetice kurzu Reiki - to byla ta nejlepší volba, ta nejlepší cesta, kterou jsem se mohla vydat. Ano, dnes už to vím naprosto jistě. Sufijská jóga je něco úžasného nejen pro naši páteř, ale pro celé naše tělíčko, duši. Navíc jsem tam našla nové kamarádky a spřízněné dušičky. Tvé terapie- hned při té první, jsi do mě nahlédla a zvládla jsi to, co nikdo jiný! Tobě děkuju za můj nový život bez bolesti zad, vím, že na sobě musím stále makat, ale tys mi s tím mým restartem úžasně pomohla. A konečně reiki! Nová kapitola mého života..., Tvůj kurz reiki, Tvé zasvěcení...nyní se pomalu učím a seznamuji se vším, co mě i svět okolo mě obohacuje, posiluje a činí úžasným ! Ivuš, moc děkuji. P.S. Už se moc těším na září! Proč? Začíná přece můj druhý rok s Tebou a vším tím úžasným okolo Tebe!!!

Evča Holárková, st.Důchodkyně

Reiki znám a používám přibližně 12 let. Zprvu jsem je zkoušela na sobě, ale využívala i ku prospěchu svých blízkých. Před třemi lety, když má diagnoza zněla "astma" , předepsala mi lékařka lék,který jsem měla užívat dvakrát denně. Věděla jsem, že je to doživotně. Protože odmítám "léky" které neléčí ale udržují jakž takž při životě, rozhodla jsem se k následujícímu. Lék jsem nebrala, ale třikrát denně použila Reiki k léčbě plic. Za 6 týdnů , na kontrole, lékařka byla spokojená a snížila mi dávku léku /který jsem nebrala/ na polovinu. Já takto utvrzená, že léky nejsou vždy nejlepší řešení, jsem pokračovala v mé léčebné metodě. Později jsem lékařce na kontrole řekla, o mém postupu a že léky neberu. Lékařka mne poučila, že mi předpisuje nejlepší léky, které na astma jsou a že bych je tedy brát měla. Na kontroly chodím a poslední byla ku spokojenosti nás obou. Jsem pozvána na kontrolu ne za čtvrt roku, ale za půl roku. Vše, co mne dříve zužovalo /únava, bolesti ve svalech, špatné dýchání, hvízdání v plicích pominulo. Bráním se tak vedlejším účinkům syntetických léků díky přírodní metodě Reiki.

Ludmila BurianováDůchodkyně

Dobrý den paní Kukačková, hlásím, že moje zkušenosti s Reiki jsou výborné. Od zasvěcení tj. od 15.6. jsem neměla žádnou migrénu. Běžnou bolest hlavy např. z únavy ano, ale už více jak měsíc jsem neměla tu šílenou pravostrannou migrénu (dnes je 24.7.), která mě trápila tak 20 let a občas na ni vůbec nic nezabíralo. Je to zázrak!

Jana H.Úřednice

Dobrý den všem a tobě,Ivo,mnoho díků za všechno.Kurs Reiki,který jsem u tebe vloni absolvovala,mi hodně dal,prací s energií se člověku otvírají takové možnosti a já jsem nad tím stále naprosto užaslá.Když jsem se rozhodovala přihlásit se někam do kursu Reiki,nemohla jsem udělat lepší volbu než tu,kterou jsem udělala,že jsem se přihlásila právě k tobě.Máš obrovský dar laskavosti a vlídnosti a každý se musí cítit v tvé přítomnosti velmi krásně.Ačkoliv jsem tě do té doby vůbec neznala,teď mám pocit,že jsi moje dávná známá,jak jsi mi blízká.I proto jsem se dál k tobě přihlásila na hodiny meditací a vždy se ráda zúčastním akcí,které budeš organizovat. Jsem velice vděčná za seznámení s tebou.Jsi pro mě důležitým člověkem v mém životě. Ještě jednou-děkuju.

DanaÚřednice

Ráda bych se podělila se svou osobní zkušeností s Reiki. Koncem loňského roku jsem měla jít na operaci kyčle. Protože se ještě koncem ledna nic nedělo a bylo mi řečeno, že nejsou na operaci peníze, "naštvala" jsem se a vzala jsem svou situaci do "vlastních rukou" se vším všudy ! Začala jsem si každý večer dávat Reiki. A to minimálně 20 minut, ale častěji až 50. Do měsíce jsem začala opravdu pozorovat úlevu a bolesti v kyčli začaly ustupovat ! Na své večerní Reiki jsem si tak zvykla, že během dne jsem se už těšila, jak se večer krásně uvolním a zklidním a budu si "užívat" ! Vynechávala jsem jen tehdy, když jsem nebyla doma a neměla jsem patřičný klid. Momentálně jsem na tom tak, že kdyby mě kontaktovali z nemocnice, operaci bych odmítla. Věřím, že to takto bude i nadále a já budu moci provozovat všechny své aktivity bez omezení v pohybu a bez bolesti, což bylo před půl rokem nemožné.

Hana DjurovičováDůchodkyně

Nedávno jsem absolvala kurz Reiki nové doby u Ivušky Kukačkové. Byl to nádherný zážitek a všem těm, kteří se rozmýšlí, že by se chtěli nechat zasvětit a reiki praktikovat, bych tento kurz určitě doporučila. Můžete si být jistí, že energii budete vnímat skvěle! Docházím k Ivušce i na terapie a i zde mi hodně moc pomohla a nejen mně, ale celé mojí rodině. Maminku zbavila bolesti zad, na které trpěla několik let, již po prvním sezení... Opravdu je to člověk na svém místě. Děkujem Ivuško :O)

Evička H.

S dalšími zkušenostmi mých klientů a kurzistů se můžete seznámit ZDE

 

Informace o organicaci, termínu kurzu a možnost přihlášení ZDE

Zde se  můžete seznámit  s mistry Reiki v možnotech nové doby, kteří prošli ročním intenzivním kurzem:

Ilona Štojdlová
Ilona Štojdlová
Plzeň, stojdlova.ilona@seznam.cz

Reiki pro mě znamená způsob života bez omezení, která nám přináší rozum. Životní styl, který je v souladu s vesmírnou energií, radost z každého dne, kdy jej úspěšně používám a možnost dávání si krásných záměrů, které se plní 🙂

Michaela Kupková
Michaela Kupková
České Budějovice, mischell84@seznam.cz

Reiki pro mě znamená opravdu mnoho. Je to svoboda, čistota, energie, síla, jednota, jedinečnost, pomoc, cesta, nadhled, příjemný stav. Pomáhá člověku v jeho záměru, být bdělý, vědomý a najít tak sám sebe.

Vladimír Řenč
Vladimír Řenč
Turnov, vladimir.renc@seznam.cz

Co pro mne Reiki znamená? Vše. Je to život žitý v celé svojí komplexní harmonické bohatosti, v pochopení kdo jsem, kdo je Bůh… je vlastně vědomé žití v pravdě a lásce… …báječný „stav“ kdy člověk radostně spolupracuje, tvoří v ničem neomezeném bohatém prostředí s možností tvořit cokoliv v důvěře a moudrosti… jsem nadšen z rýsující se možnosti úplného uzdravení, co je důležité úspěšná cesta, která omezení přetavuje pomocí procítění a pochopení v neomezenost-harmonii. Důležitá je následná možnost býti nápomocen ostatním bytostem, lidem, vnoučatům, jabloním, bylinám, pýru, krtkům i ptactvu nebeskému…

Návazná podpora

Reiki v potenciálu nové doby. Mistr Reiki Iva Kukačková

Pro další podporu a rozvoj dovedností, schopností , duchovního a duševního rozvoje pořádám pro absolventy mých kurzů jednodenní semináře Reiki každých čtvrt roku. Reaguji na energie účastníků, semináře řeší aktuální potřeby, pocity. Používám metodu JIH emočním nacítěním. Ke schopnosti naciťovat Vás také vedu.

Další možností jsou úplňkové meditace po Skype a další kurzy z mé nabídky. Všechny se zaměřují na výše uvedené cíle, každý jiným způsobem tak, abyste si mohli zvolit zaměření, které se Vám do života hodí právě v daný okamžik.